หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์

     เรียนรู้แนวทางการออกแบบติดตั้งและประยุกต์การใช้งานโซล่าเซลล์ด้วยตนเอง เน้นพึ่งพาตนเอง เพื่อสร้างรายได้ ลดรายค่าไฟฟ้าและต่อยอดธุรกิจด้านพลังงาน ตั้งแต่วิธีการดูการเลือกวัสดุและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพ แนวทางการคำนวณออกแบบระบบโซล่าเซลล์ระบบต่างๆ ทั้งระบบ On-grid, Off-grid และระบบ Hybrid เพื่อำนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับหน้างาน  ไปจนถึงแนวทางการติดตั้ง บำรุงดูแลรักษา ตลอดจนการประยุกต์การใช้งานในลักษณะต่างๆ ด้วยตนเอง * สำหรับท่านที่ไม่ได้จบทางด้านไฟฟ้า มีปูพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่จำเป็นให้ด้วยคะ

ดูรายละเอียดหัวข้ออบรม (Outline)   ประโยชน์ของโซล่าเซลล์   หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

Card image cap
Card image cap
หลักสูตรเถ้าแก่โซล่าเซลล์

เรียนรู้แนวทาง Start up ธุรกิจโซล่าเซลล์ แบบลัดย่อสั้นตรง ไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเงินและเสียเวลาอีกต่อไป ลดความเสี่ยง ลดข้อผิดพลาด ลงทุนน้อย ต้นทุนต่ำ ลดการพึ่งพา ไม่ต้องพึ่งธนาคาร เรียนรู้แนวทางการทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และการบริหารธุรกิจโซล่าเซลล์ที่สามารถใช้งานได้จริง (ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ด้วยตนเองก่อน)

ดูรายละเอียด
Primary