Placeholder image

ประโยชน์โซล่าเซลล์ต่อธูรกิจและชีวิตประจำวัน!

โซล่าเซลล์มีบทบาทและประโยชน์มากมายทั้งต่อธุรกิจและชีวิตประจำวัน เราสามารถที่จะนำพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้รับจากโซล่าเซลล์ไปใช้งานทั้งเพื่อลดและทดแทนค่าไฟฟ้าและน้ำมันต่างๆ ได้ซึ่งสามารถ
ที่จะประหยัดค่าไฟค่าน้ำมันปีละหลายหมื่นหลายแสนหรือหลายล้านบาท นอกจากนี้ยังสามารถนำ
โซล่าเซลล์ไปสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม
ได้อีกมากมาย ทั้งนี้หากเรา ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์ก็จะเป็นประโยชน์ในการ
เลือกใช้โซล่าเซลล์ได้อย่างเหมาะสมกับงานในลักษณะต่างๆ สามารถรู้เท่าทัน ผู้ขาย ผู้ผลิต เข้าใจ
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า สามารถเลือกและออกแบบตลอดจนติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้ตรง
ตามความต้องการลูกค้าได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดปัญหา

หลักสูตรอบรมโซล่าเซลล์เหมาะกับใครบ้าง

* เหมาะกับผู้ที่ต้องการปลดแอกด้านไฟฟ้า ต้องการลดค่าไฟปีเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน
* ผู้ที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าที่บ้าน สำนักงาน โรงงาน โรงแรม รีสอร์ทและการเกษตร 20-100%
* ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศึกษาและทำระบบโซล่าเซลล์ด้วยตนเอง ออกแบบเอง สร้างเอง ดูแลเอง
* ผู้ที่ต้องการทำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อเลือกระบบและรู้เท่าทันผู้ขายและโรงงานผลิต
* เหมาะกับผู้ที่จะตัดสินใจทำไฟขายให้กับการไฟฟ้า เพื่อมีแนวทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ
* เหมาะกับผู้ที่จะนำเข้าสินค้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ จะได้เลือกของเป็นและรู้เท่าทันโรงงาน
* เหมาะกับผู้ที่คิดจะเปิดร้านขายโซล่าเซลล์ หรือต้องการจะเริ่มทำธุรกิจโซล่าเซลล์ด้วยตนเอง
* เหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณแต่ยังมีไฟเต็มเปี่ยมเพื่อจะหาอะไรทำและเพิ่มพูนเงินทุนสำรอง
* เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาช่องทางหรือต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีการแข่งขันสูง ด้วยโซล่าเซลล์
* เหมาะกับเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการเกษตรทั้งค่าไฟฟ้าและน้ำมัน
* เหมาะสำหรับช่างเทคนิค วิศวกรและที่ปรึกษาที่ต้องการต่อยอดทักษะเพิ่มค่าตัวด้วยโซล่าเซลล์
* เหมาะสำหรับทนายความเพื่อที่จะปรึกษาว่าความหรือเขียนสัญญาด้านโซล่าเซลล์ได้อย่างมั่นใจ
* เหมาะสำหรับพนักงานขายและทีมขาย เพื่อขายอุปกรณ์และระบบโซล่าเซลล์
* เหมาะสำหรับทีมช่างและวิศวกรที่จะออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้ตรงตามความต้องการลูกค้า
* เหมาะสำหรับครู อาจารย์ที่ต้องการนำความรู้ไปสอนนักเรียนนักศึกษาหรือลดค่าไฟในองค์กร
* เหมาะสำหรับผู้บริหาร/ผู้อำนวยการที่จะนำความรู้ไปบริหารหน่วยงานและลดค่าไฟฟ้าในองค์กร
* เหมาะสำหรับนักวิจัยหรือนักออกแบบสินค้าและบริการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับโซล่าเซลล์
* เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนบุตรหลานเพื่อเตรียมพร้อมสร้างงานสร้างธุรกิจตนเอง
* เหมาะสำหรับผู้ที่จะทำจะเขียนโครงการจัดซื้อจัดจ้างโซล่าเซลล์ทั้งภาครัฐและเอกชน
* เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการส่งเสริมการลงทุนด้านโซล่าเซลล์
## การลงทุนในการศึกษา เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคืนทุนเร็วที่สุด
## พลังงานไฟฟ้าฟรี ช่วยลดค่าไฟปีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน ถ้ามัวรอเฉย ไม่ทำอะไรเลย
ก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆ เริ่มก่อน ทำก่อน ประหยัดก่อนใครๆ

 **************************************************************************
พบกับ แนวทางการออกแบบ การสร้าง การติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่า FT, ค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส ค่าปักเสาลากสายไฟ
**************************************************************************
เรียนรู้แนวทางการทำโซล่ารูฟ (Solar Rooftop ) คุ้มหรือไม่คุ้ม ควรจะลงทุนดีหรือปล่าว จะต้อง
คำนึงหรือมีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ต้องใช้ในการพิจารณาเพื่อทำ Solar Rooftop
* ทำโซล่าเซลล์แล้วกี่ปีจะคุ้มหรือคืนทุน ควรลงทุนเองหรือกู้ธนาคารดีกว่า
* ค่าไฟฟ้าเดือนละ 6000 บาท ควรทำโซล่าเซลล์แบบไหนดี เพื่อจะลดค่าไฟสักครึ่งหรือทั้งหมด
* โซล่าเซลล์เหมาะใช้กับแค่งานเล็กๆ จริงหรือ สามารถใช้กับบ้านทั้งหลัง โรงงาน สนง.ได้ไหม
* เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปิดเปิดอัตโนมัติ
* ตู้ไฟ ป้ายไฟ ป้ายไฟบอกทาง ไฟส่องป้ายบริษัท ห้างร้าน โรงเรียน พยาบาล ปิดเปิดอัตโนมัติ
* ไฟสวนหย่อม ไฟป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทางรีสอร์ท ปิดเปิดอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์
* ระบบแสงสว่างภายในบ้าน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น หน้าระเบียงพลังงานแสงอาทิตย์
* ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทีวี พัดลม ชาร์จมือถือ ต่อคอมพิวเตอร์
* ตู้เย็น หม้อหุงข้าว กาต้มน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์
* เสาสัญญาณไฟเตือนกระพริบจราจร ป้ายโรงเรียน ฯลฯ
* หลอดไฟ้ประหยัดพลังงาน Super Bright High Power LED แบบใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน
* ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ เพื่อใช้ภายในบ้าน ห้องครัว ห้องน้ำ
* ทำน้ำพุ น้ำตกโขดหิน ม่านน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ
* ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล ปั๊มน้ำประจำหมู่บ้าน ปั๊มน้ำสูบน้ำเข้านา ถ่ายน้ำบ่อกุ้งบ่อปลา
* ปั๊มน้ำบ่อปลาคราฟ ทำความสะอาดน้ำ เพิ่มอ๊อกซิเจน และลดค่าไฟฟ้าจากเดิม
* ระบบน้ำหยดอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ แบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้าอัตโนมัติ
* ระบบพ่นหมอก ละอองน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดอุณหภูมิ เพื่มความชื้นในอากาศสำหรับโรงงาน
* ระบบพ่นละอองน้ำในโรงเรือนเพาะชำ สำหรับเพาะเห็ด เลื้ยงหนอน พ่นน้ำเลี้ยงหมู โคนม ฯลฯ