รายละเอียดการอบรมโซล่าเซลล์ (Course Outline) 2 วันเต็ม
อบรมโซล่าเซลล์ Day 1
อบรมโซล่าเซลล์ Day 2